معماری
خانه / شرایط عضویت در انجمن صنفی سازه های فولادی

شرایط عضویت در انجمن صنفی سازه های فولادی

۱- کپی برابر اصل از اسناد مالکیت کارخانه و دفتر مرکزی یا اجاره نامه رسمی.
۲- کپی برابر اصل از مجوز فعالیت صنعتی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنایع.
۳- کپی برابر اصل از لیست بیمه با فیش واریزی (سه ماه اخیر).
۴- کپی برابر اصل از آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی (در صورت حقوقی بودن).
۵- کپی برابر اصل از کارت ملی و شناسنامه.
۶- ارسال یک فقره چک به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ورودیه و یک فقره چک به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حق عضویت در وجه انجمن که پس از تائید عضویت و با کسب اجازه از شما وصول خواهد گردید.

قالب وردپرس